شرح داستان دقوقی و ابدال دکتر ایرج شهبازی

( دوستان عزیزم تمام مطالب از کانال تلگرام دکتر ایرج شهبازی کپی شده اند )

@irajshahbazi

دوستان عزیزم

سلامی به بوی خوش آشنایی

به یاری خدا، از امروز مجموعۀ «شرح داستان دقوقی و ابدال» را به تدریج تقدیم شما می‌کنم. بخش اول این مجموعه شامل هشت قسمت است و کار اجرا و ضبط آن در زمستان ۱۳۹۸، در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا انجام شده است.

از دوست بسیار عزیزم، آقای تجلی سپاس‌گزارم که با نهایت عشق و اخلاص این دوره را برگزار کردند و از بانوی فاضل و شریف، خانم خانجانی ممنونم که عاشقانه و خالصانه این مجموعه را ویرایش کردند.
از دوستانی که قصد دارند در دوره دوم این کلاس شرکت کنند، خواهش می‌کنم تا روز دوشنبه، ششم تیرماه، دست کم سه سخنرانی اول را گوش کنند تا با آمادگی بیشتری به کلاس تشریف بیارن.

امیدوارم این مجموعه مقبول طبع دوستان صاحب‌دلم قرار بگیرد.

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش نخست)
ایرج شهبازی

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و چهار دقیقه

طرح بحث
مقدمه
جایگاه داستان دقوقی در مثنوی
ماخذ داستان دقوقی
بازگویی داستان دقوقی به نثر
قرائت خلاصه داستان دقوقی
معرفی بیست مورد از مباحث داستان دقوقی

بخش اول

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش دوم)
ایرج شهبازی

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و چهار دقیقه

موضوع بحث
معرفی پنجاه مورد از مباحث داستان دقوقی

بخش دوم

رح داستان دقوقی و ابدال (بخش سوم)
ایرج شهبازی

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و ببست و هفت دقیقه

موضوع جلسه:
خواندن متن کامل داستان دقوقی و ابدال برای دست‌یابی به چارچوب کلی داستان

بخش سوم

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش چهارم)
ایرج شهبازی

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و ببست و سه دقیقه

طرح بحث
شرح ابیات ۱ تا ۲۱
بررسی کلمه احکام در مثنوی
ویژگی‌های کسانی که به مقام رضا رسیده‌اند
چند‌صدایی در مثنوی

بخش چهارم

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش پنجم)
ایرج شهبازی

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و ببست و شش دقیقه

طرح بحث
ادامه شرح ابیات ۱ تا ۲۱
درنگی در نگاه مولانا به مسئله قضا
۱) قضا و سرنوشت ازلی
۲) حقیقت قضا از نگاه مولانا

بخش پنجم
ایمیل محفوظ می ماند.