معانی دین اسلام – بازرگان

آیین پدر شما ابراهیم، او (خدا) شما امت را پیش از این (در صحف او) و در این قرآن مسلمان نامیده تا این رسول بر شما و شما بر سایر خلق گواه (خداپرستی) باشید.

1 دیدگاه
ایمیل محفوظ می ماند.