کتاب صوتی جدایی معنوی اثر دبی فورد

فراق، جدایی، طلاق؛ همگی کلماتی غم‌انگیزند؛ کلماتی که اغلب تجربیاتی ناخوشایند را به یاد می‌آورند. تجربیاتی که اغلب هزینه‌های روانی گزاف برای تجربه کنندگانشان داشته‌اند و روزهای سختی را برایشان رقم زده‌اند. انسان‌ها عکس‌العمل‌های مختلفی نسبت به این تجربه نشان می‌دهند؛ آدم‌هایی را دیده‌ایم که با این تجربه به خوبی کنار آمده‌اند و در مقابل نیز آدم‌هایی را می‌شناسیم که بعد از این تجربه‌ها، شیرازه‌ی زندگی‌شان از هم پاشیده است. کتاب جدایی معنوی اثر دبی فورد کتابی است که نگاهی تازه نسبت به مسئله‌ی جدایی را مطرح می‌کند و به مخاطب کمک می‌کند با این تجربه به گونه‌ای دیگر مواجه شود.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

شما استحقاق آن را دارید که از هر درد و رنجی که متحمل شده‌اید، رهایی یابید. همه زخم‌هایتان باید التیام یابند. صرف‌نظر از هرچه کرده‌اید و هر اشتباهی مرتکب شده‌اید، صرف‌نظر از هرچه دارید و هر جا که هستید در همین لحظه زندگی در انتظار شماست. شاید این فرایند ساده به نظر نرسد، اما اگر به آن اجازه دهید می‌تواند تحول برانگیز و بی‌نظیر باشد. می‌تواند زمانی برای رشد و تغییر شما باشد، نقطه‌ای که با وجه دیگری از وجود خود آشنا می‌شوید، چیزی که هرگز با آن روبه‌رو نشده‌اید. این دوران می‌تواند زمانی باشد برای قدم گذاشتن به دنیایی متفاوت و آشنایی با خودی جدید که هرگز نمی‌شناختید.

ایمیل محفوظ می ماند.