اسرار ازل را نه تو دانی و نه من -احمد شاملو و محمدرضا شجریان

اسرار ازل را
نه تو دانی و نه من
وین حل معما
نه تو خوانی و نه من

شعر: رباعیات خیام
خوانش: احمد شاملو
آهنگساز: فریدون شهبازیان
خواننده: محمدرضا شجریان

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
ناگاه یکی کوزه برآورد خروش
کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش
Shamlo & Shajaria & khayam
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده‌ست
دریاب که هفته دگر خاک شده‌ست
می نوش و گلی بچین که تا درنگری
گل خاک شده‌ست و سبزه خاشاک شده‌ست
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه
ایمیل محفوظ می ماند.