قرائت لُبّ لُباب مثنوی – دکتر عبدالکریم سروش

دوستان عزیزم این پست به مرور کامل می شود.

جملگان کیسه ازو بر دوختند
دادن حاجت ازو آموختند
هین ازو خواهید نه از غیر او
آب در یم جو مجو در خشک جو

لب لباب مثنوی کتابی‌ست از حسین واعظ کاشفی که برگرفته از مثنوی معنوی مولاناست.
کمال الدین حسین بن علی بیهقی معروف به واعظ کاشفی (متولد ۸۴۰ ه‍ ق در سبزوار) از دانشمندان و نویسندگان و سرایندگان نیمه دوم سده نهم ایران بود. کاشفی دانشمند بسیار پرکاری بود و کتاب‌های بسیاری در فنون مختلف اخلاق و تاریخ و تفسیر و حدیث و سلوک و تصوف و نجوم و ریاضیات و فقه به زبان تازی و پارسی نوشت و در نظم و نثر زبان فارسی زبردست بوده و در شعر فارسی کاشفی تخلص می کرده‌است.مثنوی هرچند که شرحها، منتخبات و خلاصه‌های زیادی در گذر قرنها دیده است،* ولی آنچه که مولانا ملا حسین واعظ در سده نهم انجام داده بدیع و بی بدیل است. و به همین دلیل از آن روزگار تا کنون همچنان مورد اهتمام مثنوی دوستان بوده و همواره در کنار مثنوی قرار داشته‌است.

درباره کتاب لب لباب مثنوی
بسم الله الرحمن الرحیم – قرائت لب لباب قسمت اول
مناجات اول لُبّ لُباب مثنوی
مناجات دوم لُبّ لُباب مثنوی
بی نقشی اشارتست بمرتبه احدیت – نعت اول
ایمیل محفوظ می ماند.