1 دیدگاه
  1. لیلا
    لیلا
    4 اکتبر, 2023-22:36

    چند ماه گذشته گنجینه ارزشمندی که درست کردید تمام تکه هایی که جمع کردید مثل نسیم خنکی خیال آشفته ام رو آسوده کرده جناب؛ و من براتون دعا می کنم هرگز دلگیر نباشید…

    پاسخ
ایمیل محفوظ می ماند.