نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره

محمد نوری آرزوها
نمی شه غصه ما رو،یه لحظه تنها بذاره
نمی شه این قافله،ما رو تو خواب جا بذاره

دلم از اون دلای،قدیمیه از اون دلاست
که می خواد عاشق که شد،پا روی دنیا بذاره

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دو تا رو
ببره از این جا و ، اونور ابرا بذاره

تو دلت بوسه می خواد من می دونم اما لبت
سر  هر جمله دلش،می خواد یه اما بذاره

بی تو دنیا نمی ارزه،تو با من باش و بذار
همه ی دنیا من و،همیشه تنها بذاره

نمی شه غصه ما رو،یه لحظه تنها بذاره
نمی شه این قافله،ما رو تو خواب جا بذاره

دلم از اون دلای،قدیمیه از اون دلاست
که می خواد عاشق که شد،پا روی دنیا بذاره

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دو تا رو
ببره از اینجا و،اونور ابرا بذاره

من می خوام تا آخر دنیا تماشات بکنم
اگه زندگی برام،چشم تماشا بذاره

بی تو دنیا نمی ارزه،تو با من باش و بذار
همه ی دنیا من و،همیشه تنها بذاره

نمی شه غصه ما رو،یه لحظه تنها بذاره
نمی شه این قافله،ما رو تو خواب جا بذاره

شاعر حسین منزوی
ایمیل محفوظ می ماند.